Rehberlik

Prizma Özel Öğretim Kurumları

PDR Servisi, gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışma anlayışı, amaç ve ilkeleri doğrultusunda yürütülmektedir. PDR Servisimizin öncelikli amacı, gelişimsel rehberlik anlayışına dayanan, önleyici ve geliştirici bir rehberlik yaklaşımı ile tüm öğrencilerimizin gelişim gereksinimleri doğrultusunda rehberlik hizmetlerinden yararlanabilmelerini sağlamaktır. Amaçlarımıza ulaşmada temel aldığımız düşünce; öğrencilerimizin gelişim özelliklerini dikkate alarak, karşılaştıkları güçlüklerin problem haline dönüşmeden çözüme ulaşmasını sağlamaktır. Kendine güvenen, sorumluluk duygusuna ve iletişim becerilerine sahip, gelişime ve değişime açık bireyler yetiştirebilmek için ekip çalışması ve işbirliğinin önemini bilen KURUMUMUZDA, öğretmen ve ailelerimizle yürütülen çalışmalar da PDR hizmetlerinin bir bölümünü oluşturmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleriyle;

· Öğrencinin problem çözme, karar verme ve uyum sağlaması için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmasını,

· Öğrencinin özelliklerini (ilgi, yetenek, istek, kişisel özellikleri gibi) ve gizil güçlerini tanıması, farkında olması ve en üst düzeyde geliştirmesini,

· Öğrencinin bireysel özellik ve gizil güçlerini toplumsal platformda değerlendirebilmesini, yaşamını, geleceğini planlamasını, kararlarının sorumluluğunu alabilmesini sağlamaya yönelik uygulamalar yapılmaktadır.

· Ayrıca gelişen ve değişen dünyada;

· Kendini ve içinde bulunduğu durumu doğru algılayan,

· Kendisi ve çevresiyle barışık,

· Kişisel değerleri ile toplumsal beklentiler arasında bir denge kurabilen,

· Yaşadığı toplumun sorumlu bir üyesi olan,

· Karar verme, sorun çözme, kişiler arası ilişki ve iletişim becerilerine sahip,

· Kapasite ve yeteneklerini en uygun biçimde geliştiren,

· Potansiyelini tam olarak kullanan,

· Başarıyı ve hayat boyu öğrenmeyi amaç edinmiş,

· Araştıran, sorgulayan, üretken ve mutlu,

· Kendini gerçekleştiren bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla hizmet vermekteyiz.

İLKELERİMİZ

◦ Başarı

◦ Gönüllülük

◦ Hoşgörülü

◦ Kişi haklarına saygı

◦ Güven

◦ Bireyin değerliliği

◦ Bireyin Özerkliği

◦ Eşgüdüm

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK HİZMETLERİMİZ

EĞİTSEL REHBERLİK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

· Kursun fiziki ortamının, PDR servisinin, yöneticilerin, öğretmenlerin, kurs çalışanlarının, kursa özgü kuralların vb. ek eğitim programlarının öğrencilere tanıtılması, uyum güçlüğü çeken öğrencilere kursa alıştırma faaliyetleri düzenlenmesi.

· Her sınıf düzeyinde öğrenci davranışlarını geliştirme amaçlı sınıf içi rehberlik etkinliklerinin planlanması, uygulanması

· “Öfke Kontrolü”, “İletişim Becerileri”, “Ergenlik Dönemi Özellikleri ve ”, “Siber Zorbalık” gibi konularda bilgilendirme çalışmaları yapmak

· Bilgilendirme amaçlı bireysel gelişime dönük seminerler vermek.

· Öğrencinin ilgi, yetenek ve özelliklerini tanımak, eğitsel ihtiyaçlarını saptamak, bireysel farklılıklarını değerlendirerek uygun eğitsel ortam yaratmak

· Öğrencileri çok boyutlu tanımak amacıyla, öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun formların ve testleri uygulamak

BİREYSEL REHBERLİK HİZMETLERİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

· Öğrenciyi tanımak ve kendini gerçekçi bir biçimde tanımasını sağlamak, kendini ve başkalarını anlama ve değerlendirme becerisini geliştirmek

· Ailedeki ve okuldaki rolleri, sorumlulukları, görevleri ve kuralları anlamasını sağlamak

· Gerçekçi karar vermek, plan yapmak ve gerçekleştirmek, sonuçlarını değerlendirmek

· Ergenlik döneminin fiziksel değişimine uyum sağlanmasına destek olmak kendisi ile barışık olması için gerekli farkındalıklar verilmektedir.

· İhtiyaç duyan tüm öğrencilere bireysel veya grupla danışmanlık yapılması

· Öğrenci sorunlarının oluşmasını engellemeyi amaçlayan “önleyici” tedbirler sunmak, bilgilendirici ve farkındalık kazandırıcı programları yürütmek

· Bireysel ve/veya grupla psikolojik danışma yapmak

· Sınava dönük moral ve motivasyon seminerleri verilmektedir.

· Kısacası başarıyı tesadüf olmaktan çıkarmak için tüm imkânlar seferber edilmektedir.

MESLEKİ REHBERLİK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

· Öğrencimizin kendini tanıması, yetenekleri, ilgileri, tutum, değer ve beklentileri gibi özelliklerini tanımalarına yönelik çeşitli test ve envanterlerin uygulanması ve bu konu hakkında bilgi sahibi olmasına destek olmak

· Çevresindeki eğitim ve meslek olanakları hakkında bilgilere sahip olmak

· Meslekleri tanıtıp her mesleğin gerektirdiği yetenekler, geleceği, çalışma koşulları, gelir durumu, iş bulma imkânları gibi konularda öğrencileri bilgilendirerek, kendisine uygun mesleği seçmesinde yardımcı olmak.

· Üst öğretim kurumları ve sınav sistemleri hakkında öğrencilere bilgi vermek

· Kariyer planlama konusunda bireysel ve grup görüşmelerinin yapmak

· Sınava ilişkin (YGS - LYS) bilgilendirme yapılmaktadır.

· Konu ve soru hedefi verme

· Haftalık mutat ders takibi

· Hedef belirleme yapılmaktadır.

VELİLERE YÖNELİK HİZMETLERİMİZ

Öğrencilerle yapılan tüm çalışmalar kapsamında velilerimizle işbirliğine önem verilmektedir. Bu doğrultuda;

· Öğrencilerle ilgili görüşmeler yapılmakta

· “Ergenlik ve gelişim dönemi özellikleri”, “Aile İçi İletişim”, “Çocuklarda Özdenetim ve Özgüven Geliştirme”, “Sınırlar”, “Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma”, “Mesleki Gelişim Dönemlerinde Ailenin önemi” gibi konularda bire bir görüşmeler düzenlemekte.

· Başarı için önemli olan üç sacayak veli, öğrenci ve öğretmen işbirliğini önemsiyoruz.

YGS (Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı) Sistemi:
YGS 12 Mart 2017 Pazar günü saat 10:00’da tek oturum halinde yapılacak sınavdır.
Tek kitapçıklı 160 soruluk bir sınav
Sınav süresi 160 dakika
Konular ağırlıklı olarak 9. sınıf
Sorular anlama ve yorumlamaya dönük muhakeme gücünü ölçen bir sınavdır.

YGS Puanları nerelerde kullanılır?
Ön lisans (2 Yıllık)
Açık öğretim
Özel yetenek sınavı ile alan programlar
Polis meslek yüksek okulları
Astsubay yüksek okulları
Bazı lisans (4 Yıllık) programlarına yerleşmek için kullanılır.
LYS’YE GİREBİLMEK İÇİN BİR BARAJ SINAVIDIR

YGS Soru SayılarıYGS Testlerinin Yüzdelik EtkileriYGS BarajlarıLYS SINAVI
5 ayrı oturum 4 ayrı gün
Soru başı ortalama 1.5 dakika
Bilgiye dayalı sınav
10.,11.,12. sınıf konuları ağırlıklı bir sınavdır.

LYS OturumlarıLYS Soru Sayıları ve SüresiYGS ve LYS’nin Yerleştirme Puanına EtkisiYerleştirme Puan TürleriPuan Türlerine Göre Çözülecek TestlerMF(SAYISAL) Puan TüRLERİ


MF–1 Puan türü: Aktüerya, İstatistik, Matematik Öğretmenliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Astronomi ve Uzay Bilimleri gibi bölümler için kullanılacak.
MF–2 Puan türü: Biyoloji, Fizik, Kimya bölümleri, Biyoloji, Fizik Öğretmenlikleri, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği gibi bölümler için kullanılacak.
MF–3 Puan türü: Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi, Odyoloji, Ergoterapi, Dil ve Konuşma Terapisi, Gerontoloji, Hemşirelik, Ebelik, Kimya Öğretmenliği , Veterinerlik gibi bölümler için kullanılacak.
MF–4 Puan türü: Bilgisayar, Bilgisayar sistemleri, İnşaat, Makine, Çevre, Deniz Ulaştırma, Gıda, Elektrik, Elektronik, Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri, Gemi İnşaatı Mühendislikleri gibi bölümler için kullanılacak.


TM(EŞİT AĞIRLIK) Puan TÜRLERİ


TM–1 Puan türü: İktisat, İşletme, Maliye, ÇEKO, Ekonometri, Bankacılık ve Sigortacılık, Turizm ve Otelcilik , Sağlık Yönetimi gibi bölümler için kullanılacak.
TM–2 Puan türü: Moda ve Tekstil Tasarım, Grafik Tasarım, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği gibi bölümler için kullanılacak.
TM–3 Puan türü: Hukuk, Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi, Antropoloji, Arkeoloji gibi bölümler için kullanılacak.


TS (SÖZEL) PUAN TÜRLERİ


TS–1 Puan türü: Coğrafya Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, ilahiyat, İslami İlimler, Basın ve Yayın gibi bölümler için kullanılacak.
TS–2 Puan türü: Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sanat Tarihi, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Radyo ve Televizyon, Halkla İlişkiler, Gazetecilik, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Hititoloji gibi bölümler için kullanılacak.


DİL PUAN TÜRLERİ


DİL–1 Puan türü: İngilizce, Almanca ve Fransızca Öğretmenlikleri, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Çeviri bilim (Alm., İng., Fran.), İngiliz Dil Bilimi, Karşılaştırmalı Edebiyat (Alm., İng., Fran.), Mütercim-Tercümanlık (Alm., İng., Fran.), Turizm Rehberliği (Alm., İng., Fran.)
DİL–2 Puan türü: Arnavutça, Boşnakça, Bulgar Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı, Çeviri bilim (Batı bilimleri), Dilbilim (Batı dilleri), Eski Yunan Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat (Batı Dilleri), Latin Dili ve Edebiyatı, Leh Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (Batı Dilleri), Turizm Rehberliği (Batı Dilleri), Yunan Dili ve Edebiyatı, Yunanca
DİL–3 Puan türü: Arap dili ve edebiyatı, Arapça öğretmenliği, Çeviri bilim (Doğu Dilleri), Çin Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Dilbilim (Doğu Dilleri), Gürcü Dili ve Edebiyatı, Hindoloji, Hungaroloji, Japon Dili ve Edebiyatı, Japonca Öğretmenliği, Karşılaştırmalı Edebiyat (Doğu Dilleri), Kore Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (Doğu Dilleri), Rus Dili ve Edebiyatı, Sinoloji, Turizm Rehberliği (Doğu Dilleri), Urdu Dili ve Edebiyatı


Programlara Getirilen Başarı Sırası


Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları son sınıf öğrencileri veya mezunları 2 yıllık ve 4 yıllık tercihleri için YGS’ ye girmeleri gerekmektedir.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından ön lisans programlarına Sınavsız geçişle yerleştirme işlemi kaldırıldığından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, ön lisans programlarına ek puanları ile yerleştirileceklerdir.
Ön lisans/lisans programına yerleştirilirken OBP’nin 0,06 katsayısı ile çarpımından elde edilecek ek puanları da yerleştirme puanlarına eklenecektir.
Ön lisans için 150 veya daha yüksek puan almış olmaları, lisans için 180 veya daha yüksek puan almış olmaları gerekmektedir.


LYS‘lerde açık uçlu sorular yer alacak
LYS-1 3 Soru
LYS-2 3 Soru ( Fizik, Kimya ,Biyoloji 1’er soru)
LYS-3 3 Soru ( Edebiyat 2 soru, Coğ-1 1 soru)
LYS-4 3 Soru ( Tarih, Coğ-2, Felsefe Grubu 1’er soru)
LYS-5 3 Soru ( Yabancı Dil Testi 3 soru)
Kısa cevaplısoruların cevabı, cevap kâğıdının ön ve arka yüzüne yazılıp kodlanacaktır.


Puan Türü Değişen Programlar
Öğretmenlik programlarınıntamamı ve İlahiyat programı LYS ile öğrenci alacaktır.
İlahiyat: TS-1
İslami İlimler:TS-1
Özel Eğitim Öğrt: TS-1
Okul Öncesi Öğrt: TS-1
Kimya Öğrt:MF-3
Beden Eğitimi ve Spor Öğrt:TM-2
Bilgisayar ve Öğretim Tekn.Öğrt: MF-1
Öğretmenlik programlarında baraj puan 240 bin olarak belirlenmiştir.
Öğrenciler, 240 bin başarısırasının altında PDR dahil tümöğretmenlikler için tercih yapamayacaklardır.
LYS-1’de (Matematik Sınavı) Matematik Testi yer alacaktır.
Matematik testi tek kitapçıkla, 80 soru 135 dakika, tek oturumdauygulanacaktır.
Açıköğretim, programlarına puan türü getirilmiştir.
Açıköğretim, ön lisans/lisans programlarına da puan türü konulmuş olup puan türüprogramın örgün programdakipuan türü ile aynıdır.

Zamanlamaya dikkat!

Adaylar, saat 10.00’da başlayan sınavlarda saat 09.45’ten sonra; saat 14.30’da başlayan sınavlarda saat 14.15’ten sonra sınavbinalarına alınmayacaklardır.

YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN OBP BU PUANLARA NASIL EKLENECEK VE PUANLAR NASIL HESAPLANACAKTIR?

OBP(Ortaöğretim Başarı Puanı)
OBP = DİPLOMA NOTU x 0,6
EN DÜŞÜK=(50 x 0,6 =30)
EN YÜKSEK=(100 x 0,6 = 60)
Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır.
2016 kazanan öğrenciler, 2017’de sınava girdiği taktirde OBP’si yarıya düşecek.

DİKKAT: YGS Barajı LYS’ye girebilmek için YGS de baraj puanı olan 180 puanını almak zorunludur.

ÇALIŞMAK!...
* BAŞARILI OLMAK İÇİN ÖNCE,
BAŞARILI OLMAYI İSTEMEK GEREKİR VE SONRA DA, BUNUN İÇİN ÇALIŞMAK!
* ÇALIŞMA, BİR ALIŞKANLIKTIR VE ŞARTLANMA GEREKTİRİR.
*
HERŞEYİ ZAMANINDA YAPMALISINIZ; ERTELEMEYİN, VAKİT KAYBETMEYİN.
BAŞARI,
ALLAH’IN, ÇALIŞANA VERDİĞİ BİR HEDİYEDİR!
* BAŞARILI OLMAK İÇİN ÇABA HARCAMALI; BEDEL ÖDEMELİSİNİZ.
* HİÇBİR ŞEY YAPMAYAN, BAŞARISIZ OLUR.
* EKİLMEYEN TARLADA DİKENLER, OTLAR BİTER.
* HAYAT, BİR YARIŞTIR; DURAN, GEÇİLİR.
HER SUNUŞ, BİR BAŞLANGIÇTIR!..
ÖĞRENMENİN FAYDALARI:
- KİŞİLİĞİNİZİ GÜÇLENDİRİR.
- KENDİNİZE GÜVEN DUYMANIZI SAĞLAR.
- ÇEVRENİZDE TAKDİR VE HAYRANLIK UYANDIRIR.
- MESLEK HAYATINIZDA BAŞARIYI BERABERİNDE GETİRİR.
- KİŞİYİ MUTLU EDER.
- BEYNİ GELİŞTİRİR.ARASIRA …
NE YAPMAN GEREKTİĞİNİ PLANLA!..ÖNCE
HEDEF BELİRLEMELİSİNİZ.
HEDEFİ OLMAYAN
BİR YELKENLİYE,
HİÇBİR RÜZGAR YARDIM ETMEZ.
• NASIL BİR GELECEK İSTİYORSUNUZ?... KENDİ GELECEĞİNİZİ, KENDİNİZ HAZIRLARSINIZ.
• HANGİ MESLEĞİ YAPMAK
• İSTİYORSUNUZ?
ETKİN VE HIZLI OKUMA
OKUMA, ALIŞKANLIĞINIZ OLSUN. ALLAH, “OKU”MAYI EMREDER.
• ETKİN BİR OKUMA İÇİN; OKUDUĞUNUZU DÜŞÜNÜP, YORUMLAMALISINIZ.
• HER PARAGRAFIN SONUNDA, ANAFİKRE ULAŞMAYA ÇALIŞIN.
• UNUTMAYIN Kİ… SINAVLARDAKİ
SÖZEL SORULARIN, YAKLAŞIK % 70’İ OKUDUĞUNU ANLAMAYA DAYALIDIR.

BİR ETKİN OKUMA YÖNTEMİ
“YALNIZCA İNSANLAR, OKUR.”
* SOR: Ne, Nerede, Ne Zaman, Kim, Neden gibi sorularla bilginizi destekleyin.
* OKU: Konuyu, sorular oluşturacak şekilde okuyun.
* ANLAT: Oluşturduğunuz soruları, kendi cümlelerinizle cevaplayın; okuduğunuz konuyu, kendinize anlatın.
* TEKRAR ET: Unutmamak için tekrar etmek gerekir.
BİR ETKİN DİNLEME YÖNTEMİ
“HER İNSANA İKİ KULAK, BİR DİL VERİLMİŞ; O
HALDE İKİ DİNLE, BİR SÖYLE” DER, BİLGELER…
- İYİ DİNLEYEBİLMEK, ERDEMDİR. -
* Gözleriniz, dinlediğiniz kişide olsun.
* Anlamadığınız yeri, sorun.
* Daha iyi dinlemek için, ön hazırlık yapınız.
* Anlatılanların, anafikrini bulmaya çalışın.
* Birkaç kez vurgulanan yerlere dikkat ediniz.
* Önemli yerleri not alınız.


TEST TEKNİĞİ-2
• BİLMEDİĞİNİZ SORULARI, BOŞ BIRAKIN.
• AYNI DERSE AİT EN KOLAY VE EN ZOR SORU AYNI PUAN DEĞERİNE SAHİPTİR.
• KENDİ GÖRÜŞÜNÜZÜ DEĞİL, SORUDA İSTENEN NE İSE ONUN CEVABINI BULUN.
• BÜTÜN SEÇENEKLERİ OKUMADAN, CEVABI İŞARETLEMEYİN.
• ÖNCE SORUYU, SONRA PARAGRAFI OKUYUN.
TEST TEKNİĞİ-3
• SİZİ UĞRAŞTIRACAK SORULARA TAKILIP KALMAYIN.
• TEST HIZINIZI,
KONU TEKRAR EDEREK DEĞİL; TEST SORUSU ÇÖZEREK
ARTIRABİLİRSİNİZ.
• ÇOK SORUYA CEVAP VERMEK, ÇOK NET ÇIKARMAK ANLAMINA GELMEZ.
➢ OLUMSUZ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİNE, SON VERİN. OLUMSUZ ARKADAŞLIKLAR, VAKİT KAYBETTİRİR.
➢ BAŞARINIZI, BAŞKALARI İLE KARŞILAŞTIRMAYIN; KENDİNİZLE YARIŞIN.
➢ KESİNLİKLE ERTELEMEYİN.
➢ DERS DIŞI FAALİYETLERE AYIRDIĞINIZ ZAMANI, KISIN.
➢ ARAÇ GEREÇLERİNİZ, MASANIZDA HAZIR OLSUN.
- SADECE SINIFINIZDAKİ ARKADAŞLARINIZLA
YARIŞMAYACAKSINIZ; ÜLKENİN HER YERİNDEKİ ÖĞRENCİLERLE YARIŞTIĞINIZI UNUTMAYIN.

BİR HAFTA: 168 SAAT
• UYKU:…………….. 56 SAAT
• OKUL/ DERSANE: 44 SAAT
• YEMEK:…………....10 SAAT
• TV- MÜZİK:……….. 20 SAAT
• KONUŞMA:……….. 10 SAAT
• DİĞER:………………. 8 SAAT
• GERİYE: 20 SAAT KALIYOR; BU SÜRE BAŞARILI OLMAK İÇİN YETERLİDİR.


NELERİ HATIRLARIZ?...
• OKUDUKLARIMIZIN %10’unu
• DUYDUKLARIMIZIN %20’sini
• GÖRDÜKLERİMİZİN %30’unu
• Hem görüp hem duyduklarımızın %50’sini
• SÖYLEDİKLERİMİZİN %80’İNİ
• Davranışla birlikte söylediklerimizin % 90’ını HATIRLARIZ.
• ÖĞRENMEK İSTEDİKLERİNİZİ: OKUYUN, YAZIN, GÖRSELLİK KATIN, TEKRAR EDİN, UYGULAYIN.


* FARKLI İNSANLAR VE FARKLI ZEKA TÜRLERİ VARDIR. HERKESİN ÖĞRENME YÖNTEMİ FARKLIDIR.
* BAZILARI OKUYARAK, BAZILARI GÖREREK, BAZILARI DUYARAK, BAZILARI DOKUNARAK,
BAZILARI YAPARAK… ÖĞRENİR.
* SİZ DE ZEKA TÜRÜNÜZÜ VE BUNA GÖRE ÖĞRENME YÖNTEMİNİZİ BELİRLEYİN.
* EN İYİ YÖNTEM, BİRDEN FAZLA ÖĞRENME YÖNTEMİNİ KULLANMAKTIR.
* HER DERSİN, ÖĞRENME YÖNTEMİ FARKLIDIR.
ORTALAMA BİR TÜRK İNSANI…

• GÜNDE...3 SAAT
• YILDA… 1095 SAAT
TV İZLİYOR.
• BU, GECELİ GÜNDÜZLÜ 45 TAM GÜN DEMEKTİR.

OYSA…
ÜLKEMİZDE İLKÖĞRETİM DÜZEYİNDE BİR ÖĞRENCİ, YILDA
1048 SAAT DERS GÖRMEKTEDİR!...
BU SÜREDE YAVAŞ
BİR OKUMA İLE 25.000
SAYFALIK BİR KİTAP BİTİRİLEBİLİR!...


MOTİVASYON

SINAV KAYGISI
MOTİVASYON NEDİR?

İnsan davranışlarının temelinde ihtiyaç vardır.
Bu ihtiyaçlar insanı harekete geçiren itici gücü oluşturur.
İşte bu itici güce “MOTİVASYON” adı verilir.

MOTİVASYONU BOZAN İÇETKENLER

Unutmamız gereken 10 kelime
• İmkansız
• Yapamam
• Eğer
• Keşke
• Sonra
• Belki
• Zamanım yok
• Olmaz
• Anlamam
• Bilmem

Her zaman kullanmamız gereken 10 kelime
• İnanıyorum
• Kesinlikle
• Yapabilirim
• Zamanım var
• Biliyorum
• Bir yolu vardır
• Anlarım
• İyi ki
• Şimdi
• Derhal

MOTİVASYONUMU NASIL ARTTIRA-BİLİRİM?


ERTELEMEYİN
• Mazeretlere sığınmaktan vazgeçin.
• İçinde bulunduğunuz durumda en iyisini yapmanın yollarını arayın.
ÇALIŞMAYA BAŞLAYABİLACAK
GÜCÜ KENDİNİZDE HİSSEDECEKSİNİZ…
KENDİNİZE ENGEL OLMAYIN
BAŞARISIZLIĞI, DOĞRUSUNU
ÖĞRENMEK İÇİN BİR FIRSAT VE
TECRÜBE ŞEKLİNDE DEĞERLENDİRİN.
İNANIN

• İnançlarımızdan eylemlerimiz doğar.
• İnanç, insan davranışını etkileyen en önemli motive edici güçlerdendir.
• Başarabileceğinize ve hedefe ulaşabileceğinize inanın. İnsan inandığını gerçekleştirebilir

KENDİNİZE ZAMAN AYIRIN

• Sevdiğiniz şeyleri yapmak için çalışma planınızda kendinize zaman ayırın.
• Sizi memnun edecek şeyler bulun.
• Hayatı sevin. Yaşamayı sevin.
• Her şeyde bir güzellik arayın.
• Etrafınızda olumlu düşünen arkadaşlarınız olsun.
• Sinemaya, tiyatroya gidin.

MERAK EDİN

• Çalışacağınız derslerin ilgi
duyduğunuz, merakınızı çekecek yerlerini araştırın. • Merak, öğrenmek için harekete geçirir.

SOMUT HEDEFLERE KİLİTLENİN
• Ne olmak istediğinizi genel olarak değil de net bir ifadeyle yazın ve • Görebileceğiniz yerlere asın.
ÖRNEK: “Şu ÜNİVERSİTEYİ kazanacağım” değil, “……………Şu ÜNİ.(ODTÜ,BİLKENT BOĞAZİÇİ v.s şu şehirde ” İSTANBUL, ANKARA kazanacağım.

KORKMAYIN
• Başarısızlık bir sonuçtur. Bu sonuç, davranışlardan kaynaklanır. Eğer davranışlar değiştirilirse sonuç da değişir.
• Yoksa başarısızlık sizin kaderiniz değildir.
• Öyleyse başarısızlıktan korkmayın.
• Başarısızlığı daha iyisini yapmak için başlangıç olarak görün, bitiş olarak değil.

KENDİNİZE ÖDÜL VERİN
Ödül, kişiyi bir davranışa yönelten güçlü bir uyarıcıdır.
Yalnız burada ödülün niteliği çok önemlidir. Seçilecek ödül, kişinin yapması gereken davranışı sonuçlandırıncaya dek sabır göstermesini sağlayacak nitelikte olmalıdır.
Ödülün değeri kendinden değil, kişinin ona verdiği önemden kaynaklanır.

HAYATTA BAŞARILI OLANLAR
SÖZLERİNE KEŞKE !...
İLE DEĞİL,
İYİKİ !..İLE
BAŞLAYANLARDIR.
SINAV KAYGISI
Sınav öncesinde öğrenilen bilginin, sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygıya sınav kaygısı denir.

PEKİ BEN KAYGI YAŞIYOR MUYUM?
Eğer sınav öncesinde ve sırasında bir boşluk yaşıyor, tüm bildiklerinizi unuttuğunuzu zannediyor,kendinizde bazı fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklar hissediyor, ve bu nedenle sınavlardaki başarınız düşüyorsa,

SINAV KAYGINIZ VAR demektir


Ya kazanamazsam !!!
“Yapabileceğinize de inansanız, yapamayacağınıza da inansanız haklı çıkarsınız.” Henry Ford Sınavlar yaklaştıkça hemen hemen bütün öğrencilerimizin zihnini kurcalayan, uykularını kaçıran, moralini bozan, çalışmalarını aksatan, kabuslara neden olan bir kaygı ortaya çıkar: “Ya kazanamazsam?”

SINAV KAYGISININ NEDENLERİ

*ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ
*ANNE BABA VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI
*GEÇMİŞ YAŞANTILAR
*ZAMAN YÖNETİMİ KONUSUNDAKİ EKSİKLİKLER
*OLUMSUZ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI
*SINAVA YÜKLENİLEN ANLAM
*GÖREV VE SORUMLULUKLARI ERTELEME
*YÜKSEK BEKLENTİ DÜZEYİ
*BAŞARISIZ OLMA VE DEĞERLENDİRİLME KORKUSU
*OLUMSUZ KENDİLİK ALGILARI

KAYGININ BELİRTİLERİ
KAN BASINCI, KALP ATIŞI, SOLUNUM SAYISI ARTAR
MİDE VE BARSAK HAREKETLERİ HIZLANIR.
TÜKÜRÜK SALGISI AZALIR.
AĞIZ KURUR.
KAN ŞEKERİ YÜKSELİR.
GÖZBEBEKLERİ GENİŞLER.
KASLARIN(VÜCUT,KOL,BACAK) KASILMASI ARTAR TİTREME
AVUÇ İÇİ TERLEMESİ
BAŞ AĞRILARI
BAŞ DÖNMESİ
YÜZDE KIZARMA

Sınav kaygısını azaltmak için
• Verimli ders çalışma tekniklerini öğrenin ve çalışma yönetimi geliştirin.
• Öz denetiminizi güçlendirin.
• Yaşamınızdaki önceliklere odaklanın.
• Amaçlarınıza odaklanın.
• Sorumluluklarınızı ertelemeyin.

SINAVLARLA İLGİLİ OLUMSUZ DÜŞÜNCELERİNİZİ OLUMLUYA ÇEVİRMEK ÇOK KOLAY
Bu sınavda başarısız olacağım ve herkes benimle dalga geçecek...F00
Başarısız olmak ya da olmamak benim elimde
Sınavı kazanamazsam herkes benim akılsız olduğumu düşünecek...F00
Başarısız olmam sınava yeterince hazırlanamadığımı gösterir
Sınav yaklaşıyor ve ben çalışmalarımı yetiştiremeyeceğim… F00
Önümdeki zamanı kendi yararıma kullanmak benim elimde
Çok fazla konu var, hangi birine hazırlanabilirim ki… F00
Tüm kaynakları çalışamasam bile , önemli bölümlere öncelik vererek sınava hazırlanabilirim, hiç olmazsa bu bölümlerden puan kazanırım.

SINAV KAYGISIYLA BAŞETMEK İÇİN YAPILABİLECEKLER SINAVLARDAN ÖNCE
-Çalışma alışkanlıklarınızı ve sınava ilişkin tutumlarınızı gözden geçirerek yeni bir zihinsel yapılanma yaratmaya çalışın ,
-Zamanı iyi kullanmayı öğrenin ,
-Kendinizi rahat hissederseniz sınavlarda panik yaşamazsınız
-Beslenmenize ve uykunuza dikkat edin ,
-Sınava hazırlanma çalışmalarınızı son güne/geceye bırakmayın.
-Sınav sizin için ölüm kalım meselesi değil bir HAZIRLIK SÜRESİNCE zihninizde geçmişteki başarısızlıklarınız değil başarılarınıza odaklanın.
-Kendilik değerinizi düşürmeyin..
-Geçmişte başarısız olduğunuz durumları değerlendirin ve tecrübe edinin.
-Sınav;çalışmış olduğunuz bilgilerin değerlendirilmesidir. Sınav kişiliğin değerlendirilmesi değildir

SINAV SÜRESİNCE..
-Yönergeyi dikkatle okuyun ve sorulara göz gezdirin.
- Bir bölüme başlamadan önce o bölümü hızla gözden geçirin.
-Bir soruda belli bir süre geçmesine rağmen çözüme ulaşamıyorsanız soruyu bırakın.
- Herhangi bir soruyu karmaşık göründüğü için atlamayın.
-Yanınızda mutlaka bir saat bulundurun.
- Zihninizin dağılmasını önleyin.Programlı bir şekilde dinlenin.
-Geçen zamanla aşırı ilgilenmeyin.
-Sorulan soruya cevap olamayacak seçenekleri eleyin.
- Tahmin etmeniz gerekirse hızlı tahminde bulunun ve fikrinizi değiştirmeyin.
-Cevaplarınızı doğru kodlayın.

• Bahane bulmak, başkalarını suçlamak veya kendinizi suçlamak gibi yanlış düşüncelerden kurtulun
• Probleme değil çözüme odaklanın
• Çevrenizden yardım isteyin (aile, öğretmenler, arkadaşlar vb)
• Düzenli uyku saati
• Düzenli beslenmeye dikkat edin
Ve son olarak da
BOL BOL GÜLÜMSEYİN